FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille
» Öckerö


» Hönö med Kråkudden
» Rörö
      RÖRÖ  
Läge


Rörö är den nordvästligaste av Öckerö kommuns tio bebodda öar med naturreservat på de västra och norra delarna.
Området är ett Natura 2000-område.

Karta


» Lokalinformation i Svalan.

Vägbeskrivning


Bil
Tag väg 155 mot Öckerö. Vid färjeläget på Lilla Varholmen ta färjan till Hönö. Väl ute på Hönö, kör Göteborgsvägen och tag till höger i första rondellen. Fortsätt över Öckerö och Hälsö till Burö Färjeläge på nordvästra Hälsö. Här parkerar du lämpligast bilen och tar färjan till Rörö.


Buss
Ta buss till Burö Färjeläge.

Biotop


Öns västsida består av vidsträckta blockmarker. Mitt i det flacka hedlandskapet i söder ligger de två små vattnen Stora och Lilla Ers vatten. De omges av breda vassar och ger goda förhållanden för fågellivet.
Endast i samhället och i skydd av bergen finns enstaka träddungar. Hällmarker och ljunghedar präglar höjderna och öns norra delar, medan omfattande gräshedar breder ut sig på de sandiga markerna i sydväst. Munkhuvudet är en omtyckt utsiktspunkt.

Fåglar


Många skådare anser Rörö vara en minst lika bra lokal som Hönö för att skåda sträckande havsfågel. Även småfågelrariteter som taigasångare kan man hitta under flytt-tider. Toppskarv finns för det mesta stationär och under vinterhalvåret ses vattenpiplärka.


» Art- och skådarlista från Svalan


» De senaste obsarna från Svalan

Övrigt


Här finns geologiskt intressanta strövområden med artrik flora. Inlandsisen har satt sin prägel på landskapet.
Området är ett Natura 2000-område.
      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .