FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Härryda
» Kungsbacka


» Hanhalsholme
» Låddholmsviken
» Tjolöholm
» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      TJOLÖHOLM  
Läge


Tjolöholm ligger cirka 1 mil söder om Kungsbacka.

Karta


» Lokalinformation i Svalan.

Vägbeskrivning


Bil
E6 till Fjärås. Ta av vid avfart 58 och följ anvisningar till Tjolöholms slott. Man följer gamla E6 söderut 2–3 km och tar sedan av till höger in på väg mot Tjolöholms slott (väl skyltat). Efter ca 2,5 km tar man av till vänster mot fågeltornet (ej mot slottet) och fortsätter att ta av till vänster ännu en gång innan man kommer till Grindstugan. Sedan är man strax vid fågeltornet.
Man kan också fortsätta till parkeringen vid slottet om man vill promenera över fälten till skogen för vidare skådning ut över Kungsbackafjorden.


Buss
Buss 732 går från Kungsbacka till Åsa–Frillesås. Hållplats ”Torpa Smedja”. Därifrån är det cirka 3 km att gå till Tjolöholm. Uppdaterad 08-12-08.

Biotop


Omväxlande platt jordbrukslandskap och trädbevuxna höjdpartier med vissa fina utsiktsplatser utöver Kungsbackafjorden.
Stort strövområde med fågeltorn varifrån man i första hand kan skåda vadare, simfågel och rovfågel. Strövområdet sträcker sig från fågeltornet förbi slottet ut till Kungsbackafjorden med åkrar, dungar och lövskogspartier som till stor del består av gammal ek och även en hel del bok. Goda möjligheter att lyssna på vårfågelsång.

Fåglar


Rovfågel, sjöfågel, vadare, sångare m.m.


» Art- och skådarlista från Svalan


» De senaste obsarna från Svalan

Övrigt


Tjolöholms slott byggdes omkring 1900 av familjen Dickson. Förutom slottet byggde man en kyrka, bostäder åt de anställda och Storstugan. Slottet är öppet för besökare och servering finns i Storstugan.
Öppet 2008: söndagar året runt kl 12–14, sommartid dagligen.
Läs mer om Kungsbackafjorden.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .