Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.
·
Här kan du uppdatera eller ta bort felaktiga årskryss. Klicka på  U  bredvid det årskryss du vill uppdatera/ta bort.Antal arter: 255

Art  Datum  Kryssad av
Tallbit 2002-11-291/70
Mongolpiplärka 2002-11-1034/70
Vattenpiplärka 2002-11-0210/70
Klykstjärtad stormsvala 2002-10-263/70
Härfågel 2002-10-0424/70
Taigasångare 2002-10-0214/70
Större piplärka 2002-09-123/70
Gulhämpling 2002-09-082/70
Gulnäbbad lira 2002-08-317/70
Ortolansparv 2002-08-1020/70
Stäpphök 2002-08-064/70
Bändelkorsnäbb 2002-08-0633/70
Tjockfot 2002-08-0422/70
Smalnäbbad simsnäppa 2002-07-2628/70
Spovsnäppa 2002-07-1120/70
Fjällabb 2002-06-249/70
Grålira 2002-06-2323/70
Svarthalsad dopping 2002-06-1830/70
Rosenstare 2002-06-1329/70
Fältpiplärka 2002-06-0924/70
Busksångare 2002-06-0936/70
Småsnäppa 2002-05-2923/70
Småfläckig sumphöna 2002-05-2424/70
Vaktel 2002-05-2426/70
Småtärna 2002-05-143/70
Mindre lira 2002-05-1313/70
Nattskärra 2002-05-1230/70
Svarttärna 2002-05-1217/70
Sandlöpare 2002-05-1224/70
Kärrsångare 2002-05-1146/70
Dammsnäppa 2002-05-1137/70
Rödstrupig piplärka 2002-05-1119/70
Silkeshäger 2002-05-111/70
Kustpipare 2002-05-1126/70
Vitnackad svärta 2002-05-115/70
Kornknarr 2002-05-1037/70
Bivråk 2002-05-1035/70
Tornseglare 2002-05-1051/70
Kustsnäppa 2002-05-1033/70
Härmsångare 2002-05-1039/70
Rosenfink 2002-05-1030/70
Törnskata 2002-05-1038/70
Mosnäppa 2002-05-0932/70
Grå flugsnappare 2002-05-0838/70
Trädgårdssångare 2002-05-0842/70
Blåhake 2002-05-0717/70
Roskarl 2002-05-0724/70
Dubbelbeckasin 2002-05-0520/70
Lärkfalk 2002-05-0518/70
Brushane 2002-05-0541/70
Korttålärka 2002-05-0517/70
Fjällpipare 2002-05-041/70
Gök 2002-05-0351/70
Näktergal 2002-05-0353/70
Gräshoppsångare 2002-05-0345/70
Svartsnäppa 2002-05-0241/70
Sävsångare 2002-05-0241/70
Törnsångare 2002-05-0251/70
Storlabb 2002-05-0222/70
Grönbena 2002-04-3044/70
Bredstjärtad labb 2002-04-3018/70
Buskskvätta 2002-04-2948/70
Småspov 2002-04-2931/70
Rörsångare 2002-04-2749/70
Drillsnäppa 2002-04-2747/70
Ärtsångare 2002-04-2652/70
Göktyta 2002-04-2612/70
Hussvala 2002-04-2554/70
Grönsångare 2002-04-2445/70
Svartvit flugsnappare 2002-04-2448/70
Silvertärna 2002-04-2433/70
Gulärla 2002-04-2349/70
Rödstjärt 2002-04-2346/70
Lövsångare 2002-04-2256/70
Gluttsnäppa 2002-04-2252/70
Labb 2002-04-2033/70
Fisktärna 2002-04-2054/70
Myrspov 2002-04-1942/70
Trädpiplärka 2002-04-1748/70
Backsvala 2002-04-1452/70
Ladusvala 2002-04-1354/70
Rödhuvad dykand 2002-04-121/70
Svarthakedopping 2002-04-1141/70
Mindre strandpipare 2002-04-1048/70
Pungmes 2002-04-087/70
Ringtrast 2002-04-0426/70
Stenskvätta 2002-04-0353/70
Hornuggla 2002-04-0327/70
Årta 2002-04-0329/70
Kentsk tärna 2002-03-3036/70
Skärfläcka 2002-03-298/70
Svart rödstjärt 2002-03-2930/70
Jorduggla 2002-03-2924/70
Kärrsnäppa 2002-03-2839/70
Stenfalk 2002-03-2832/70
Skogssnäppa 2002-03-2750/70
Rödspov 2002-03-271/70
Fiskgjuse 2002-03-2647/70
Vitkindad gås 2002-03-2545/70
Gransångare 2002-03-2550/70
Vittrut 2002-03-237/70
Stjärtand 2002-03-2242/70
Brun kärrhök 2002-03-2150/70
Rödbena 2002-03-1953/70
Sädesärla 2002-03-1760/70
Snatterand 2002-03-1729/70
Taltrast 2002-03-1556/70
Trana 2002-03-1325/70
Skedand 2002-03-1350/70
Trädlärka 2002-03-1341/70
Mindre sångsvan 2002-03-1014/70
Rördrom 2002-03-1046/70
Silltrut 2002-03-0957/70
Brednäbbad simsnäppa 2002-03-0918/70
Storspov 2002-03-0950/70
Vitvingad trut 2002-03-0148/70
Pärluggla 2002-03-0112/70
Röd glada 2002-02-219/70
Pilgrimsfalk 2002-02-1639/70
Större strandpipare 2002-02-0955/70
Bläsgås 2002-02-069/70
Prutgås 2002-02-0419/70
Orre 2002-02-0328/70
Tofsvipa 2002-02-0363/70
Vitnäbbad islom 2002-02-0311/70
Ljungpipare 2002-02-0336/70
Lappsparv 2002-02-0326/70
Havsörn 2002-02-0222/70
Lunnefågel 2002-01-2930/70
Dvärgmås 2002-01-2942/70
Tjäder 2002-01-2713/70
Alkekung 2002-01-2325/70
Kungsörn 2002-01-2026/70
Svartnäbbad islom 2002-01-2024/70
Gravand 2002-01-1960/70
Dubbeltrast 2002-01-1938/70
Sädgås 2002-01-1920/70
Spetsbergsgås 2002-01-1936/70
Gråhakedopping 2002-01-1846/70
Grågås 2002-01-1658/70
Rapphöna 2002-01-1517/70
Skogsduva 2002-01-1551/70
Berguv 2002-01-1331/70
Större korsnäbb 2002-01-1331/70
Strandskata 2002-01-1164/70
Ängspiplärka 2002-01-1058/70
Sparvuggla 2002-01-0632/70
Blå kärrhök 2002-01-0641/70
Smålom 2002-01-0646/70
Alförrädare 2002-01-0626/70
Stare 2002-01-0565/70
Storlom 2002-01-0549/70
Toppskarv 2002-01-0532/70
Talltita 2002-01-0550/70
Sävsparv 2002-01-0554/70
Alfågel 2002-01-0451/70
Vattenrall 2002-01-0444/70
Forsärla 2002-01-0448/70
Mindre hackspett 2002-01-0448/70
Mindre korsnäbb 2002-01-0347/70
Duvhök 2002-01-0354/70
Sidensvans 2002-01-0353/70
Rödvingetrast 2002-01-0348/70
Stjärtmes 2002-01-0349/70
Råka 2002-01-0243/70
Nötkråka 2002-01-0223/70
Järnsparv 2002-01-0249/70
Varfågel 2002-01-0251/70
Entita 2002-01-0255/70
Kattuggla 2002-01-0250/70
Tobisgrissla 2002-01-0245/70
Rörhöna 2002-01-0257/70
Salskrake 2002-01-0262/70
Bläsand 2002-01-0251/70
Skäggdopping 2002-01-0259/70
Bergand 2002-01-0245/70
Vinterhämpling 2002-01-0246/70
Gråsiska 2002-01-0259/70
Snösiska 2002-01-0216/70
Berglärka 2002-01-0247/70
Nötskrika 2002-01-0256/70
Svarthätta 2002-01-0253/70
Gröngöling 2002-01-0263/70
Svartmes 2002-01-0155/70
Turkduva 2002-01-0154/70
Trädkrypare 2002-01-0157/70
Tofsmes 2002-01-0150/70
Kungsfågel 2002-01-0161/70
Steglits 2002-01-0150/70
Större hackspett 2002-01-0165/70
Spillkråka 2002-01-0149/70
Sparvhök 2002-01-0155/70
Smådopping 2002-01-0154/70
Havssula 2002-01-0143/70
Svärta 2002-01-0136/70
Tordmule 2002-01-0148/70
Sjöorre 2002-01-0153/70
Stormfågel 2002-01-0139/70
Skärsnäppa 2002-01-0144/70
Tretåig mås 2002-01-0148/70
Sillgrissla 2002-01-0152/70
Skärpiplärka 2002-01-0158/70
Morkulla 2002-01-0150/70
Sånglärka 2002-01-0161/70
Snösparv 2002-01-0128/70
Stenknäck 2002-01-0150/70
Fjällvråk 2002-01-0149/70
Kungsfiskare 2002-01-0151/70
Fasan 2002-01-0162/70
Skäggmes 2002-01-0136/70
Gråhäger 2002-01-0164/70
Domherre 2002-01-0164/70
Kricka 2002-01-0157/70
Ormvråk 2002-01-0165/70
Dvärgbeckasin 2002-01-0129/70
Pilfink 2002-01-0164/70
Gulsparv 2002-01-0164/70
Korp 2002-01-0166/70
Småskrake 2002-01-0168/70
Gärdsmyg 2002-01-0166/70
Enkelbeckasin 2002-01-0151/70
Hämpling 2002-01-0152/70
Björktrast 2002-01-0169/70
Ejder 2002-01-0169/70
Knipa 2002-01-0169/70
Havstrut 2002-01-0169/70
Strömstare 2002-01-0151/70
Kanadagås 2002-01-0166/70
Sothöna 2002-01-0163/70
Tornfalk 2002-01-0167/70
Knölsvan 2002-01-0168/70
Sångsvan 2002-01-0165/70
Ringduva 2002-01-0167/70
Fiskmås 2002-01-0169/70
Kråka 2002-01-0169/70
Gråsparv 2002-01-0166/70
Gråtrut 2002-01-0169/70
Tamduva 2002-01-0164/70
Nötväcka 2002-01-0164/70
Kaja 2002-01-0170/70
Grönsiska 2002-01-0158/70
Bergfink 2002-01-0160/70
Grönfink 2002-01-0167/70
Bofink 2002-01-0167/70
Blåmes 2002-01-0168/70
Talgoxe 2002-01-0168/70
Rödhake 2002-01-0165/70
Skata 2002-01-0170/70
Koltrast 2002-01-0169/70
Skrattmås 2002-01-0167/70
Storskarv 2002-01-0168/70
Brunand 2002-01-0158/70
Gräsand 2002-01-0170/70
Vigg 2002-01-0166/70
Storskrake 2002-01-0166/70