FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      ÄNGGÅRDSBERGEN  
Läge


Änggårdsbergen är ”en fortsättning av Botaniska trädgården” och ligger i Mölndal och Göteborg. Området inringas av Eklanda i Mölndal, Sahlgrenska sjukhuset och Högsbo industriområde. Delar av området är naturreservat.

Karta


» Karta i Artportalen

Vägbeskrivning


Bil
Man kan ta sig upp i Änggårdsbergen från flera olika håll: från Sahlgrenskahållet, Botaniska trädgården, Eklanda i Mölndal eller från Högsbo industriområde (Gruvgatan). Både vid Eklanda och Gruvgatan finns det gratis bilparkering.


Buss
Även med buss eller spårvagn kan man komma i närheten av Änggårdsbergen från flera håll. Buss 751 går mellan Frölunda torg och Mölndal och man kan gå av i Eklandaområdet och där leta sig upp längs närmsta stig. Lättast är det trots allt att åka till Botaniska trädgården med t.ex. någon av spårvagnslinjerna 1, 2 eller 7, gå genom trädgården och vidare upp i bergen.

Biotop


Änggårdsbergen utgörs av en höjdplatå, genombruten av dalgångar. Längs bergsryggarna växer krattek, björk och tall och i dalgångarna hittar man ädellövskog och hassel.
Nedanför ljungheden åt Högsbohållet växer lärk. Ljunghedarna, som dominerar på hällmarkerna, bränns vart tionde år. I området finns ett antal små skogssjöar.

Fåglar


Häckfåglarna i Änggårdsbergen är de vanliga för skogsmiljö, t.ex. gärdsmyg, gran- grön- och lövsångare, grå flugsnappare, trädkrypare, kungsfågel, kattuggla m.m. I några av skogstjärnarna (Axlemossen och Finnsmossen – skyltad som "Näckrosdammen") häckar det smådopping, rörhöna och kanadagås och vid ljungheden kan man se och höra nattskärra, mindre korsnäbb, morkulla m.m. På höstarna brukar framförallt korsnäbbarna vara den stora attraktionen och under invasionsår kan det i dessa stora flockar ingå bändelkorsnäbb. Bland rariteter kan nämnas snösiska, tallbit och tjockfot.


» De senaste observationerna


» Artlista från Artportalen

Övrigt


Det finns många stigar inom området. Dessa används även av snabba motionärer.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .