FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      RYA SKOG  
Läge


Rya skog är ett litet skogsområde på Hisingen strax väster om Älvsborgs-brons fäste, inklämt mellan Ryaverket och Skarvikshamnen. Rya skog är ett av Sveriges äldsta naturreservat.

Karta


» Karta i Artportalen

Vägbeskrivning


Bil
Kör mot Älvsborgsbron. Om man kommer söderifrån tar man av vid avfarten som är märkt Ytterhamnar, och om man kommer från Lundbytunneln står det Hamnar. Sedan följer man skyltarna Älvsborgshamnen Skarvikshamnen Oljehamnar. När man passerat Ryaverket på vänster sida ligger Rya skog precis därefter. Strax innan skylten som visar vänstersväng för Skarvikshamnen Ryahamnen finns parkeringsplatser, och om man gör en u-sväng tillbaka finns det p-platser även på denna sida.


Buss
Linje 32 är det som gäller när man skall hit. Bussen går från Eketrägatan till Volvo Torslanda via Arendal och hållplatsen heter Rya skog.


Biotop


Området består till stor del av alsumpskog, men även lundar med ek och hassel och rester av mycket gammal skog.

Fåglar


I Rya skog kan man träffa på mindre hackspett, näktergal, härmsångare, morkulla och kattuggla. Vissa år finns även mindre flygsnappare, nötkråka och svart rödstjärt i eller kring området. På vintern finns ofta fågelmatning i skogen.


» De senaste observationerna


» Artlista från Artportalen

Övrigt


Även floran gör Rya skog värt ett besök. På våren kan man hitta desmeknopp, gullpudra, lundvårlök, buskstjärnblomma, svalört och vitsippa och på sommaren storrams, ormbär, humle, rödblära och gräset lundelm. Här finns också flera ovanliga fjärilar och skalbaggar.
Mer att läsa om Rya skog finns på Länsstyrelsens hemsida, Wikipedia, Promenadguiden och Naturområden.
Se också Mikael Svenssons bilder.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .