FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      LÄRJEÅNS DALGÅNG  
Läge


Lärjeåns dalgång sträcker sig från Gråbo västerut förbi Bergum–Olofstorp och vidare genom Angered via Eriksbo, Hjällbo/Kortedala ut i Göta älv vid Lärjeholm.

Kartor


» Karta Lärjeåns dalgång, Hjällbo, i Artportalen


» Karta Lärjeåns dalgång, Göteborg, i Artportalen


» Karta Lärjeåns dalgång, Angered, i Artportalen


» Karta Lärjeåns dalgång (västra delen), Bergum, i Artportalen


» Karta Lärjeåns dalgång (östra delen), Bergum, i Artportalen

Vägbeskrivning


Bil
Kör E45 norrut från Göteborg. Vik av och stanna strax öster om Lärjeholm (litet söder om Hjällbo) för att utforska de nedre delarna av ån.
Ett annat alternativ är att åka upp till Angered centrum, parkera där och gå ner till ån som ligger i riktning SO. Passera Blå Stället och forsätt ner mot ån.


Spårvagn
Ta spårvagn 4, 8 eller 9 till Angered centrum. Promenera utefter ån ner mot Hjällbo – drygt 5 km. Från Hjällbo kan man sedan hoppa på valfri spårvagn igen om man inte vill gå samma sträcka tillbaka.

Biotop


Lärjeån slingrar sig genom ett landskap med leravlagringar där vattnet har skurit sig ner och bildat talrika raviner. Mindre och större ras förekommer regelbundet i slänterna. Betes- och åkermark dominerar i den östra delen medan det längre västerut finns fina ädellövskogar, hasseldungar och sumpskogar. Allra finaste tiden att ströva utefter de nedre delarna av dalgången är i vitsippsblomningen.

Fåglar


En karaktärsart är forsärlan, som häckar med ett antal par. Andra trevliga arter är härmsångare, stenknäck, stjärtmes och mindre hackspett. Längs dalgången jagar ormvråk, sparvhök och tornfalk. I maj–juni hör man hungriga kattuggleungar tigga mat och om man färdas längs gamla västgötabanan – numera cykelbana – under kvällstid kan även gräshoppsångare och kärrsångare höras, kanske kornknarr.
Tidigare på våren, i slutet av april/början av maj brukar ringtrasten vara en regelbunden gäst.

» De senaste observationerna, Hjällbodelen


» Artlista från Artportalen, Hjällbodelen

» De senaste observationerna, Göteborgsdelen


» Artlista från Artportalen, Göteborgsdelen

» De senaste observationerna, Angeredsdelen


» Artlista från Artportalen, Angeredsdelen

» De senaste observationerna, västra Bergumsdelen


» Artlista från Artportalen, västra Bergumsdelen

» De senaste observationerna, östra Bergumsdelen


» Artlista från Artportalen, östra Bergumsdelen

Övrigt


Området är ett Natura 2000-område. Se Länsstyrelsens bevarandeplan.
Läs mer om Lärjeåns dalgång.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .