FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      TORSLANDAVIKEN  
Läge


Torslandaviken är en avsnörpt vik i Göteborgs hamns ytterkanter, belägen mellan Arendal och Torslanda gamla flygfält. Området består av ett antal olika dammar, kanaler och buskmarker, varav två av dammarna är på förhandlingsbordet för att eventuellt bli naturreservat.

Karta


» Karta i Artportalen


» Karta med landskapsgränsen markerad

Vägbeskrivning


Bil
Enklast tar man sig till Torslandaviken genom att köra Torslandavägen (väg 155) mot Öckerö, svänga runt i rondellen vid Torslanda gamla flygfält och köra tillbaka ca 300 m och sen svänga av vid skylten "Torsviken". Parkering finns i anslutning till området.


Buss
Åk till Terminalvägen. Linje 32 går mest regelbundet, men under morgon och eftermiddag på vardagar går fler linjer. Gå en liten bit norrut från hållplatsen och sväng vänster när grönytan tar slut. Efter en mycket kort promenad syns Hästholmskanalen framför dig. Resten av Torslandaviken nås genom att gå över stenbron och sedan över Hjärtholmsvägen.
De västra delarna nås från Gossbydalsvägen och Amhult torg. Linje 24 och Röd express går hit. Följ gångbanan genom tunneln under vägen och ta sedan vänster in på golfbanan och vidare in i Torslandaviken.

Fåglar


Torslandaviken är en viktig rastplats för olika änder, svanar och vadare. Under häckningstid finns bland annat smådopping. Antalet knölsvanar i juli är ofta imponerande. Under vår och höst kan artlistan bli ganska lång. Listan med rariteter är också lång med bland annat korttålärka, dammsnäppa, ägretthäger, alpseglare och citronärla. Mudderdammen i områdets sydvästra delar är väldigt bra för rastande vadare och tättingar. Vintertid kan det bland annat ses en hel del salskrakar.


» De senaste observationerna


» Artlista från Artportalen

Övrigt


Mer om Torslandaviken finns under Fågelskydd − Torslandaviken.
Se även Visionsskissen från år 2000.
Artiklar om Torslandaviken finns i Fåglar på Västkusten.
Området är ett Natura 2000-område. Se Länsstyrelsens bevarandeplan.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .