FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      GALTERÖ  
Läge


Galterö är den nordvästligaste ön i Göteborgs södra skärgård (borträknat Vinga), väster om Asperö och Brännö.

Karta


» Karta i Artportalen

Vägbeskrivning


Ta båt från Saltholmen till Brännö Rödsten. När du har gått av båten så går du Rödstensvägen söderut och fortsätter sedan denna även när den byter namn till Husviksvägen. När du kommer fram till affären på vänster sida är det dags att svänga höger och gå upp på Galterövägen. Fortsätt ut på stigen när Galterövägen tagit slut och sedan når du efter en stund ett sund som är stenlagt och när du gått över detta så är du på Galterö. På Galterö finns sedan stigar som du kan följa och ön är inte stor. En promenad från Rödsten till Galterö tar ungefär en dryg halvtimme.

Fåglar


Under häckningstid ses vitkindad gås, ängspiplärka, strandskata och andra för skärgården vanliga arter. Har du tur kan du även se rapphöns. Ön är av stort intresse under sommarens och höstens vadarsträck då de sandiga och gyttjiga lagunerna blir fina rastplatser. Kustpipare, myrspovar, spovsnäppor, kustsnäppor och främst kärrsnäppor kan ses väldigt fint och sällsynt har det setts amerikansk tundrapipare, alförrädare, jaktfalk, svarthakad buskskvätta med mera. Området är i regel även bra för kentsk tärna under sommaren.


» De senaste observationerna


» Artlista från Artportalen

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .