FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      VINGA  
Läge


Vinga är den sydligaste ön i Göteborgs norra skärgård och ligger cirka 10 sjömil från Göteborgs centrum. Ön är cirka en kilometer i väst–östlig riktning och cirka en halv kilometer i nord–sydlig.

Karta


» Karta i Artportalen

Vägbeskrivning


Båt
Sommartid går utflyktsbåtar till Vinga, men som fågelskådare tar man sig lämpligen till Vinga med båt från Fotö. För att hyra båt till rimligt pris bör man vara minst åtta personer, helst fler.
Mer information finns på Winga vänners hemsida under "Resa till Vinga".


Bil till Fotö
Ta bilfärjan till Hönö från Lilla Varholmen, Torslanda. Kör av färjan och fort-sätt rakt fram genom första rondellen (så du rundar Statoilmacken). Kör därefter rakt fram och över bron till Fotö.


Buss till Fotö
Tag buss 240 eller lila express från Nils Ericson Terminalen (obs bussar med destination Lilla Varholmen − vissa turer vänder vid Hjuviks Brygga). Tar 32−41 min. Sedan vägverkets färja till Hönö Pinan och där kan man ta buss 291 till Fotö.


På Vinga
På Vinga går man lämpligen längst ut till väster och söker lä bland klipporna. Om vinden är alltför plågsamt västlig kan man också söka lä på norra sidan av ön längst ut.

Biotop


Vinga är en flack klippö med mycket lite vegetation. Det finns dock buskområden, huvudsakligen i anslutning till husen.

Fåglar


Vid rätt vind (sydvästlig) kan havsfåglar komma nära. Alkor, havssulor, liror, klykstjärtade stormsvalor.
Sträckande vårfåglar går ofta uttröttade ner i buskagen.


» De senaste observationerna


» Artlista från Artportalen

Övrigt


Vinga är naturreservat. Nuvarande fyr togs i bruk 1890, samma år som Gunnar Taube, Evert Taubes far blev fyrmästare på Vinga.
Läs mer om Vinga och Evert Taube på Winga vänners hemsida.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .