FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      VÄLEN  
Läge


Välen är den innersta, nordligaste, delen av Askimsviken.

Karta


» Karta i Artportalen

Vägbeskrivning


Bil
Kör Västerleden/Söderleden, sväng av vid Frölundamotet och följ sedan skyltar mot Näset. Ca 250 meter efter skylten "Hult" svänger man vänster och parkerar vid Kannebäcksplan, till vänster om fågeltornet.


Buss
Ta buss 92 eller 93 från Frölunda torg mot Näset och gå av vid hållplats Kannebäck.

Biotop


Välenområdet består av flera olika naturtyper, som ädellövskog, våtmarker och fuktängar. Vattnet och området runt omkring har klassats som ett område av stort regionalt intresse för fågellivet.

Fåglar


Se Västra Frölunda Naturvårdsförenings hemsida för detaljerad information.


» De senaste observationerna


» Artlista från Artportalen

Övrigt


På Välens ängar brukar skotsk höglandsboskap beta.
Läs mer om Välen på Västra Frölunda Naturvårdsförenings hemsida.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .