FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      GÖTEBORGS FISKHAMN  
Läge


Fiskhamnen ligger på den södra stranden av Göta älv, mellan Danmarks-terminalen och Majnabbeterminalen.

Karta


» Karta i Artportalen

Vägbeskrivning


Uppdaterad 08-12-01.


Bil
Följ skyltning Fredrikshavn (E45) på Oscarsleden/Götatunneln och ta av vid Fiskhamnsmotet (under Sjömanshustrun). Följ sedan skyltning mot Fiskhamnen.


Buss
Till Fiskhamnen tar man sig enklast med spårvagn 3, 9 eller 11 och går av vid Stigbergstorget. Promenera sedan ner för Karl Johansgatan till Djurgårdsgatan och ta där till höger. Gå över viadukten, så ligger Fiskhamnen sedan nere till vänster.

Biotop


Området består av älv, byggnader och asfaltplaner. Det finns en pir mellan hamnbassängen och älvfåran och på den brukar mycket fågel rasta.

Fåglar


I första hand åker man till fiskhamnen för att se vitfågel. Speciellt på vintern finns chans på övervintrande lite mera sällsynta trutar och måsar. Vintertid finns det i regel också ett varierande antal storskrakar.


» De senaste observationerna för Göteborgs hamn


» Artlista från Artportalen för Göteborgs hamn

Övrigt


Fiskhamnen är inte längre någon hamn i egentlig mening. Den fisk som landas för att säljas på fiskauktionen på morgonen kommer till största delen med lastbil.
      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .