FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      SLOTTSSKOGEN  
Läge


Mellan stadsdelarna Linnestaden och Majorna ligger Slottsskogen, en 138 hektar stor park.

Karta


» Karta i Artportalen

Vägbeskrivning


Bil
Tag Dag Hammarskjöldsleden till Margretebergsmotet, där det finns en stor parkeringsplats alldeles innanför södra infarten. På Vegagatan finns en rad parkeringsplatser nedanför museet och ett begränsat antal betalplatser finns längst upp i Masthugget. Biltrafik i Slottsskogen är endast tillåten för parkarbetarna samt för de som deltar i verksamheter i parken och kräver särskilt tillstånd.


Buss/spårvagn
Många bussar och spårvagnar går till hållplats Linneplatsen eller Botaniska trädgården närmast den parklika delen med dammar. Spårvagn 11 till hållplats Majvallen för den skogsrika västra halvan eller buss 60 till hållplats August Kobbsgatan för den spännande norra delen.

Biotop


Östra delen av Slottsskogen är gräsmattor och dammar. Västra delen är mest bokskog och ekskog, på bergen växer tallskog. Parkens storlek gör att vissa delar är ganska ostörda av människor, här kan mård, räv och grävling och tjugotalet rådjur vandra omkring osedda.

Fåglar


I östra delens dammar finns 8–10 par rörhöns, gräsänder med 10–40 kullar och storskrakar, häger och storskarv fiskar. I den västra skogrika delen häckar mellan 700 och 1000 par fåglar; ringduva, blåmes, bofink, koltrast och lövsångare dominerar. Ringtrast och rörsångare rastar på vårsträcket. Berguv, duvhök och flera tusen gräsänder övervintrar. Halsbandsflugsnappare häckade 1995–1996, brandkronad kungsfågel 2007 och smådopping 2008–2009.


» De senaste observationerna


» Artlista från Artportalen

Övrigt


Parken instiftades av staden 1874 och administreras numera av Park- och Naturförvaltningen.
Slottsskogens fåglar är ofta vana vid folk, och lätta att komma nära, en klar fördel inte bara för fotografer. För den som bor i staden är denna närnatur lätt att besöka ofta, numera besöks området dagligen av flera fågelskådare vilket leder till intressanta fynd av tillfälligt rastande fåglar. Fågelfaunan är numera väl undersökt. Hemsidan www.naturstig.se bjuder bland annat lpå fågelrapporter och artlista. Böckerna Slottsskogens hemligheter och Slottsskogens ljuvligheter innehåller även uppsatser om Slottsskogens fågelliv.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .