FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      BRUDAREBACKEN  
Läge


Brudarebacken är belägen i nordvästra delen av Delsjöområdet och är en av Göteborgs högst belägna platser. Från toppen av backen har man en milsvid utsikt över hela Göteborg med omnejd, vilket gör lokalen till en idealisk plats att bedriva sträckskådning ifrån.

Karta


» Karta i Artportalen

Vägbeskrivning


Bil
För att hitta hit svänger man av E6:an vid Lisebergsmotet och följer skyltningen mot Kärralunds camping. Kör förbi Sankt Sigfrids plan och Radio/TV-huset och sedan svänger man höger in på Töpelsgatan och följer skyltningen Brudarebacken skidbacke tills man kommer fram till en stor grusplan alldeles nedanför radiomasten vid Brudaremossen, därifrån ser man den stora, höga gräsklädda gamla soptippen.


Buss
Spårvagn 5 till Töpelsgatan. Cirka 1,5 km till backen.

Biotop


Lokalen är egentligen ett gammalt sopberg, som då tillfälle ges, används som utförsåkningsbacke. Denna enorma sophög är fullproppad med allehanda skräp och gifter, och släpper hela tiden ifrån sig tungmetaller i lakvattnet som rinner ut vid backens fot. Vegetationen består av högt gräs av olika slag, tuvmark med inslag av bladvass (i backens nedre regioner), nyponsnår, bestånd av björnloka samt ett antal olika sorters skräppor. Omgivande biotop består av barr- och blandskog med några småsjöar samt en sparsamt bevuxen, lite tuvig högplatå i norra änden på Getryggen (en hög ås strax NÖ om Brudarebacken).

Fåglar


» De senaste observationerna


» Artlista från Artportalen

Övrigt


En utförlig presentation av Brudarebacken finns i Fåglar på Västkusten nr 3/2008 under rubriken "Stonehenge Gbg".

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .