FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      SMITHSKA UDDEN  
Läge


Smithska udden, eller "Smitten" som den också kallas är den sydligaste spetsen på Näset-halvön i sydvästra delen av Göteborg. Det är en naturlig "utsträckudde" för småfågel i samma stil som Hållsundsudde (Onsala) och Nabben (Falsterbo), även om sträcksiffrorna på Smitten oftast inte kommer i närheten av Falsterbosiffrorna.

Karta


» Karta i Artportalen

Vägbeskrivning


Bil
Kör Näsetvägen söderut från Frölundamotet och följ sedan skyltar "Näset/Smithska udden" in på Smithska vägen till en stor parkering. Därifrån följer man en stig ut på udden och klättrar sedan upp på berget, där man har bra utsikt över lokalen och Askimsfjorden. De som räknar sträcket brukar stå på den östra bergstoppen. Uppdaterad 08-12-01.


Buss
Ta buss 92 eller 94 från Frölunda torg till hållplatsen Näsbovägen.
Uppdaterad 08-12-01.

Fåglar


» De senaste observationerna


» Artlista från Artportalen


Se också under Övrigt.

Övrigt


Höststräcket har följts regelbundet under 2000-talet och en normal höst räknas drygt 200 000 fåglar från början av augusti till mitten av november. Hittills under 2000-talet har det räknats över en miljon fåglar totalt. I inledningen av säsongen är det främst gulärlor och trädpiplärkor som dominerar, och ortolansparv är ett årligt inslag. Senare dominerar finkarna och bra dagar är det femsiffriga antal vilket du även kan ha av kajor och ringduvor i oktober. Listan med rariteter är inte väldigt lång, men av några kan nämnas större piplärka, biätare och ängshök.
Redovisning av sträcket vid Smithska udden (även kallade Näsetudden) finns i Fåglar på Västkusten i nr 3/2007, 1/2007, 1/2006 1/2005, 2/2004, 1/2004 och 2/2003.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .