FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      VRÅNGÖ  
Läge


Vrångö är den sydligaste ön i Göteborgs södra skärgård och är till största delen naturreservat. Är också Natura 2000-område.

Karta


» Karta i Artportalen

Vägbeskrivning


Bil
Till Vrångö tar man sig inte med bil! Man kan i och för sig åka bil till Saltholmen och parkera på lämplig parkeringsplats. Saltholmen når man genom att svänga av från Söderleden söder om Gnistängstunneln mot Långedrag. Därefter kör man så långt det går och är framme vid Saltholmen. För att parkera måste man troligen åka tillbaka en bit. Färja till Vrångö från Saltholmen tar cirka en timma.


Buss
11:ans spårvagn går till Saltholmen.

Biotop


Naturen består av ljunghedar, barrskog, kala berg, buskmarker, naturhamnar och långgrunda sandvikar.
Det jordtäcke som finns är oftast tunt och påverkat av havssalt. Finsediment med sammanhängande växttäcke förekommer bara i de lägsta partierna och i berggrundshålor. Storslagna, starkt urspolade klapperfält finns på Vrångö men även på öarna i hela Vrångöarkipepelagen. De markerar israndstråk som uppkom under landisens avsmältning.

Fåglar


Sjöfåglar som ejder, knölsvan grågås, kanadagås, småskrake gråtrut och havstrut häckar liksom flera vadare som tofsvipa och större strandpipare. Och massor av småfågel i buskagen. En utmärkt sträcklokal och dessutom njutbar fågelskådning även på vintern.


» De senaste observationerna


» Artlista från Artportalen

Övrigt


Det finns en vandringsled över södra delen av ön där bronsåldersröset Storerös ligger. Fin utsikt. Området är ett Natura 2000-område.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .