FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      SILLVIK  
Läge


Sillvik ligger på nordsidan av Hisingen, vid Nordre älvs fjord.

Karta


» Karta i Artportalen

Vägbeskrivning


Bil
Ta avtaget norrut från Kongahällavägen skyltat Lilleby.
Kör tills vägen tar slut. Här finns det en parkeringsplats. Under badsäsongen kan den dock vara full eftersom Sillvik är en populär badplats. Sommartid är P-platsen avgiftsbelagd.


Buss
Buss 23 går från Torslandakrysset ända ut till Sillvik.

Biotop


Nordre älvs fjord är ett grunt havsområde. Det ständiga tillskottet av Nordre älvs näringsrika vatten gör området rikt på fisk och musslor.

Fåglar


» De senaste observationerna


» Artlista från Artportalen

Övrigt


En utförlig presentation av Nordre älvs fjord och Sillvik finns i Fåglar på Västkusten nr 1/2008. Området är ett Natura 2000-område.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .