FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      HÖKÄLLA  
Läge


Hökälla ligger längs Kvillebäcken mellan Skogome/Lillhagen och Tuve.

Karta


» Karta i Artportalen

Vägbeskrivning


Bil
E6 till Bäckebolsmotet. Sedan Skälltorpsvägen till Lillhagsvägen. Sväng sedan till höger. Nu har du området till vänster om dig mellan Lillhagsvägen, Tuvevägen, Skogomevägen och Finlandsvägen.
En stor parkeringsplats finns i Lillhagsparken, första avtagsvägen till höger från Lillhagsvägen och en mindre vid Skogomevägen intill järnvägsövergången. Dessutom vissa parkeringsmöjligheter vid Glöstorps Industriområde i närheten av Hökälladammen.


Cykel
Cykelbana från Backaplan längs Kvillebäcken ända till Skogomevägen passerar genom hela området.


Buss
Linje 52 från Linnéplatsen via Korsvägen, Brunnsparken, Hjalmar Brantingsplatsen och Lillhagen till Skogome. 53 från Redbergsplatsen via Olskrokstorget, Brunnsbotorget och Lillhagen till Skogome.
Stombuss 18 från Johanneberg via Götaplatsen, Valand, Brunnsparken, Hjalmar Brantingsplatsen, Brunnsbotorget, Körkarlens Gata, Fridhems Kyrkogård och Backatorp till ändhållplats Skälltorpsvägen vid rondellen vid Lillhagsvägen. Obs tag bara buss med destination Skälltorpsvägen. Vissa bussturer vänder vid Körkarlens Gata.
Hållplatser på gångavstånd till Hökälla:
Linje 52 och 53: Skälltorpsvägen, Lillhagsparken Södra, Lillhagsparken Norra och Skogome. Linje 18: Skälltorpsvägen.

Biotop


Hökälla naturområde har en biotopmässig mosaikkaraktär. Här finns våtmarksdammar, betade ängar, vallodlingar, lövdungar, sumpskogar, hagmark och skogsbeklädda höjdryggar. Denna biotopvariation är en av hemligheterna bakom Hökällas artrikedom.

Fåglar


En specialitet för Hökälla är rikedomen av nattsångare (ungefär samma uppsättning som på Ragnhildsholmen) samt beckasinerna. Alla tre arterna ses årligen. Enkelbeckasin med upp till 80 ex och dvärgbeckasin med max 21 ex. Dubbelbeckasin ses med enstaka ex i maj och augusti−oktober.


» De senaste observationerna


» Artlista från Artportalen

Övrigt


Litet aktuellt om Hökälla finns att läsa i Fåglar på Västkusten nr 4/2008.
Projekt Hökälla håller till i Lillhagsparken 19, telefon 031-731 62 76.
Läs också om Projekt Hökälla på Göteborgs stads hemsida.
Boken "Fåglar vid Kvillen och Hökälla" av John Thulin av Mats Raneström ger en utförligare presentation. Den säljs av Projekt Hökälla för 125 kronor och finns även på Wettergrens, Bokia, Akademibokhandeln och nätbokhandlar.
      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .