FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      LAGMANSHOLMEN  
Läge


Lagmansholmen är beläget på Hisingen vid Nordre älvs mynning i närheten av Säve.

Karta


» Karta i Artportalen

Vägbeskrivning


Bil
Från Kongahällavägen på Hisingen, strax väster om T-korsningen vid en bensinmack i Säve, ta av mot Askesby och kör tills vägen tar slut. Parkera på den anvisade parkeringsplatsen.


Buss
Med buss kommer man inte ända fram.
Från Hjalmar Brantingsplatsen går buss 37 mot Säve och därifrån går buss 38 till Öxnäs. Till Hjalmar Brantingsplatsen från centrala Göteborg kan man ta sig med spårvagn 5, 6, 10 eller buss 21.

Biotop


Området är ett väldigt öppet landskap som betas av kor. Det består till största delen av halvsumpig, tuvig mark med inslag av starrgräs. På väst- och östsidan om själva Lagmansholmen utmed älven växer det bladvass och marken "ovanför" sumpängarna utgörs av åkermark.

Fåglar


I eller intill området häckar bland annat ängspiplärka, gulsparv, törnsångare, tornfalk, skogsduva. Enkelbeckasin hörs spela här under våren och är den fågel man oftast stöter upp under promenader i kohagarna. Markerna lämpar sig över huvudtaget väldigt bra för beckasiner och alla beckasinarterna är följaktligen noterade här. Området är också ett populärt jaktområde för olika rovfåglar. Blå kärrhök kan ses patrullera ängarna under vår och höst medan bruna kärrhökar sveper över vassen längs älven. Vintertid ses ibland fjällvråk och sällsynt även kungsörn och havsörn.

» De senaste observationerna


» Artlista från Artportalen

Övrigt


Askesby, Askesby Högen och grannbyn Öxnäs, är tre byar som alla har en gedigen historia.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .