FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      SVANKÄLLAN  
Läge


Svankällan ligger vid Gerrebacka på Hisingen.

Karta


» Karta i Artportalen

Vägbeskrivning


Bil
E6 till Klarebergsmotet. Kör Klarebergsvägen och tag till vänster på Norrleden. Sväng till höger i nästa korsning in på Ellesbovägen. Tag sedan till vänster vid vägvisare mot Mysterna. Efter busshållplats Mystängen sväng till höger in på Svankällevägen. Sväng sedan till vänster vid vägvisaren till Svankällan. Efter en kort backe ligger p-plats med informationstavla till höger.


Buss
Buss 42 från Linnéplatsen via Korsvägen, Götaplatsen, Valand, Brunnsparken, Hjalmar Brantingsplatsen och Klareberg till hållplats Mystängen i Gerrebacka. Gå sedan tillbaka knappt hundra meter och därefter till höger in på Svankällevägen. Fortsätt cirka 500 m tills skylten visar vägen till vänster till Svankällan. Uppdaterad 08-12-01.

Fåglar


» De senaste observationerna


» Artlista från Artportalen

Övrigt


En utförlig presentation av Svankällan finns i Fåglar på Västkusten nr 2/2008.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .