FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Brudarebacken
» Galterö
» Göteborgs fiskhamn
» Hökälla
» Lagmansholmen
» Lärjeåns dalgång
» Ragnhildsholmen
» Rya skog
» Sillvik
» Slottsskogen
» Smithska udden
» Stora Amundö
» Svankällan
» Torslandaviken
» Vinga
» Vrångö
» Välen
» Änggårdsbergen
» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Öckerö


      STORA AMUNDÖ  
Läge


Stora Amundö ligger i Askim i södra Göteborg.

Karta


» Karta i Artportalen

Vägbeskrivning


Bil
Från Göteborg åker man lämpligen Dag Hammarskjöldsleden mot söder och vidare på Säröleden (väg 158). Passera Askim, sväng höger mot Brottkärr och strax därefter återigen till höger mot Amundön. Åk till en stor parkeringsplats, som sommartid är avgiftsbelagd.


Buss
Från Göteborgs Central går buss 80 till Marklandsgatan, där byte sker till buss 58, som går till Stora Amundön. Uppdaterad 08-12-04.

Biotop


På Stora Amundön finns de flesta biotoper representerade. Betade strandängar är det som man först möter då man går över bron. Lövträd men även inplanterad gran finns på ön. Större delen av ön består av klippor och hällmark. Det finns också hagmark med eklundar övergående i ängsmark, tidigare jordbruk.

Fåglar


Fågellivet är rikt såväl under häckningstid som under vår- och höstflyttning. Även vintertid finns alltid fåglar i och kring vattnet.
Tofsvipan häckar på de betade strandängarna, där också sånglärkan förekommer.
Vintertid kan det ses havsörn och pilgrimsfalk och i vattnet utanför är det bra att spana efter lommar. I Kungsviken kan det ibland rasta salskrakar. Listan på rariteter kan göras ganska lång: silkeshäger, lunnefågel, vattensångare och svartnäbbad islom för att nämna några.


» De senaste observationerna


» Artlista från Artportalen

Övrigt


En promenad runt ön kan göras antingen medurs eller moturs. Lämpligen börjar man promenaden längs den grusade stigen. Mellan Drottningviken och Kungsviken går stigen över delvis hala klippor, varför det vid viss väderlek kan vara lämpligt att vända vid Drottningviken och i så fall nå Kungsviken via hästhagen.
Amundön ligger först på Göteborgs lista över blivande naturreservat.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .